Fiske Fakta - SÅ ANVÄNDER DU RHYS DAVIS ANCHOVY LOCKBETEN

 

 1. Tina och räta ut fryst betesfisk innan riggning.
 2. Sätt betetsfiskens huvud i lockbetets ihålighet och säkra med det röda plaststiftet eller en tandpetare.
 3. Dra ut tillräckligt med lina för att enkelt kunna sätta kroken bakom ryggfenan och strax ovanför sidolinjen i betesfisken. Se figur 1 - Position A
 4. För Bulletroll, flytta kroken närmare stjärtfenan. Se figur 1 - Position B
 5. Krokskaftet ska ligga tätt intill sidan av betesfisken.
 6. För böjning av betetsfisken, dra linan upp där den går in på framsidan av plastlockbete. Se figur 2. böjen bör vara från huvud till stjärtfena.
 7. För långsam trolling böj betesfisken mer. För snabb trolling, använda mindre böjning.
 8. Stora betesfiskar roterar långsammare än små betesfiskar.
 9. När kroken är placerad nära ryggfenan, roterar betet snabbare och mer exakt
 10. När kroken är placerad nära stjärtfenan, roterar lockbetet långsammare och täcker större yta.
 11. För Stora lockbeten riggade med remsan, är kroken placerad ca 2cm upp från stjärtfenan och lämnas fri att släpa bredvid remsan.
 12. Riggade korrekt och trollad i 1,5 till 2.5mph roterar Lockbetet 1-2 varv per sekund.

SÄRSKILDA TIPS

 1. Vässa alltid krokens spets och klipp hullingen vid behov.
 2. Kontrollera betets gång vid sidan av båten innan den sänks ner.
 3. Kontrollera betets gång var 20 - 30 minuter.
 4. Förvara dina plaststift torrt. Använda en vattentät behållare.
 5. Kombinera med fördel lockbetet med Gibbs Flashers och Dodgers.
 6. Rekommenderade linlängder: Feeder Chinook: 0,9-1,5m, vuxen Chinook:. 1,4-2,1m, Silverlax. 0,9-1,5m, Lax: 1-1,5m, Stor öring: 1-1,5m.